โรครากเน่าและโคนเน่า การป้องกันและจำกัด

รคที่พบกันมากในสวนพืช ผัก ผลไม้ ของชาวไร่ ชาวสวน ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด พริก มะเขือ มะนาว แตงกวา ลำไย ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสีย

สาเหตุ โรครากเน่าและโคนเน่า


1.สภาพแวดล้อมการปลูก ไม่อากาศถ่ายเท น้ำขังเป็นเวลานาน ดินร้อนจัด การใช้ปุ๋ยไม่ถูกวิธี
2. โรคนี้อาศัยอยู่ในดินและน้ำโดยติดไปกับน้ำที่ใช้ในการรด นอกจากเชื้อราไฟทอฟธอรา

ลักษณะอาการ :
1. อาการ สำหรับมะนาวเจริญไม่เต็มที่ ไม่ค่อยแตกใบใบอ่อนเหี่ยวคล้ายขาดน้ำ ใบเหลืองตรงบริเวณเส้นกลาง
2. เมื่อขุดรากดูพบว่ารากเน่าเป็นสีน้ำตาลแดงหรืออมส้ม เหนียว ไม่ยุ่ย
3.บางครั้งอาจพบอาการเปลือกปริแตกตามบริเวณโคนต้น ส่วนเปลือกมักมีสีคล้ำ ค่อนข้างฉ่ำน้่ำ
4.อาจพบอาการยางไหลตรงบริเวณรอยแผลนั้น เมื่อถากส่วนเปลือกออกดูจะพบว่าเปลือกเน่า และยุ่ยมีแผลสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดงตรงบริเวณเนื้อโคนต้น หากปล่อยให้ลุกลามจะทำให้ต้นทรุดโทรม
5.เชื้อราไฟทอฟธอราซึ่งทำให้เกิดอาการรากเน่า อาจถูกลมพัดพาไปยังใบ ดอก เชื้อราจะทำลาย ใบอ่อนหรือใบเพสลาด และผลทำให้เกิดอาการเน่าหรือไหม้เป็นวงกลมสีน้ำตาลเข้มหรือ น้ำตาลดำตรงบริเวณกลางใบ ขอบใบหรือปลายใบ ทำให้หลุดร่วงได้ หากเกิดบนยอดอ่อน ยอดอ่อนนั้นจะเน่าแห้งเป็นสีดำ 
และหากสปอร์สีขาวของเชื้อราไฟทอฟธอราเจริญอยู่บนแผลดังกล่าว ผลที่เกิดแผลเน่าจะร่วง เป็นจำนวนมาก เรียกอาการเกิดกับใบ ดอก และผลนี้ว่าโรคใบไหม้ ดอกเน่า และผลเน่า (brown rot)การป้องกันกำจัด โรครากเน่าและโคนเน่า


1. ดินแน่นและมีน้ำขังไม่สะดวกต่อการถ่ายเทอากาศและการระบายน้ำ
2.การใส่ปุ๋ยเพื่อการปรับปรุงสภาพดิน โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยคอกซึ่งจะช่วยทำให้ดินโปร่งและ มีสภาพดีขึ้นต้องระมัดระวังอย่าใช้ปุ๋ยใหม่ อย่าใส่มากเกินไป และอย่าใส่ใกล้โคนต้น
3.อย่าใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
4.ตัดแต่งทรงพุ่ม โดยเฉพาะกิ่งที่อยู่ระดับดินควรตัดออกบ้าง เพื่อให้โคนต้นไม่รกทึบ ให้อากาศถ่ายเทและแสงแดดส่องถึงโคนต้น ในฤดูฝนควรกำจัดวัชพืชหรือตัดให้สั้น
5.ปรับสภาพความเป็นกรดของดินโดยใช้ปูนมาร์ลปีละ 1 -2 ครั้ง
6.โรยผงผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาบนดินบริเวณทรงพุ่มต้นฉีดพ่นเชื้อสดไปที่ใบและกิ่งให้ทั่วทุก7-10วัน เป็นการป้องกันและจำกัดโรค
(เชื้อราไตรโคเดอร์ คือจุลิทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืช เช่น ฟัยท็อพธอร่า, ฟิวซาเรี่ยม, พิทเธียม, สเคอร์โรเธียม และ ไรซอคโทเนีย ถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เชื้อราเขียว ไตรโคเดอร์มา อาศัยอยู่ในดินได้นานๆ โดยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ หรือนำเศษซากของหญ้า พืช ผัก ไม้ผล มาคลุมไว้ใต้โคนต้น ก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นมีความเหมาะสมต่อ จุลินทรีย์ที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและยาวนาน หรือไม่อย่างน้อยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีทหารยามที่ ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังรักษาเชื้อราโรคพืชที่จะเข้ามาทำลายพืชของเรา)

● สั่งซื้อ/สอบถาม ●
Inbox : www.facebook.com/messages/QgreenGroup
Line ID : 0815527585
Mobile : 0815527585 
● ต้องการดู ราคาและขนาด ทั้งหมด ●