รากเติบโตดีในถุงปลูกระบายอากาศ

พืชในถุงปลูกระบายช่วยต้นไม้ดีอย่างไร

ความรู้เรื่องรากที่มีผลต่อพืช (จากรูปภาพประกอบ ) การปลูกพืชที่รากขดตัวหรือหงิกจะทำให้พืช เติบโตได้ช้าลง รูปภาพเป็นการแสดงการเติบโตในภาชนะปลูกทั่วไป และอีกแบบให้อากาศแทรกซึม โดยรากในภาชนะแรกจะมีลักษณะ หงิกง้อ อีกแบบรากจะเดินตามอากาศด้านล่าง โดยแบบทึบเหมือนรากโดดปิดตารากเดินวนไปวนมาและหงิกง้อ อีกแบบ รากจะเดินตามอากาศที่รัดเลาะเข้ามาด้านล่าง เมื่อนำไปปลูกจะทำให้โครงสร้างรากไม่สมบรูณ์อาจทำให้เกิดโรคเหี่ยวเฉา ใบเหลือง ส่วนรากที่สมบรูณ์จะทำให้เข้าถึงน้ำและสารอาหารเติบโตให้ผลผลิตดีขึ้น เคล็ดลับรูปนี้คือ ตะแกรงยกขึ้นให้อากาศอยุ่ด้านล่างเข้ามา เพื่อให้รากเดินมาที่ก้นกระถาง ดังนั้น การปลูกแบบลงดินหรือลงกระถาง บ่อซีเมนต์ ควรให้ดินร่วนซุยเพราะอากาศแทรกซึมผ่านดินทำให้รากเดินสะดวก รากที่ดี ทำให้พืชเข้าถึงน้ำและสารอาหาร ● สั่งซื้อ/สอบถาม ●
Inbox : www.facebook.com/messages/QgreenGroup
Line ID : 0815527585
Mobile : 0815527585
● ต้องการดู ราคาและขนาด ทั้งหมด ●