เชื้อราไตรโคเดอร์มา

สามารถนำไปใช้ควบคุมโรคพืชที่สำคัญ(เชื้อรา) ในพืชเศษฐกิจของประเทศเราได้หลายชนิด เช่น โรคแอนแทรคโนสในพริก โรคยอดเน่าสับปะรด โรคใบจุดสีน้ำตาลในข้าว โรครากเน่าโคนทุเรียน โรครากเน่าในมะเขือเทศ โรคตายพรายกล้วย เป็นต้น
🔬🔬🔬 เชื้อราไตรโคเดอร์มา ( Trichoderma harzianum ) จะสร้างเส้นใยสีขาวและผลิตโคนิเดียหรือสปอร์ เริ่มแรกรวมเป็นกลุ่มสีขาวและเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราที่ปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่นๆ มีกลไกในการควบคุมเชื้อราโรคพืชคือ การปล่อยเอนไซม์หรือสารปฏิชีวนะเพื่อทำลายและกินเชื้อราอื่นเป็นอาหาร หรือแทงรากเข้าสู่ภายในเส้นใยของเชื้อราชนิดอื่นๆ แล้วทำการแย่งกินอากาศ น้ำ อาหารของเชื้อราชนิดนั้นแทน นอกจากนี้พบว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถชักนำให้ต้นพืชสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคและโรคพืชต่างๆให้ดีขึ้นได้อีกด้วย
💊💊💊 วิธีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าไปใช้ประโยชน์
1. การคลุกเมล็ด ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 10-20 กรัม
(1-2 ช้อนแกง) ต่อเมล็ดพืช 1 กก.
2. การรองก้นหลุมและการหว่าน ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กก. บวกรำละเอียด 5 กก. บวกปุ๋ยหมัก 40 กก. รองก้นหลุม
3. การผสมกับวัสดุปลูก ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าผสม 1 ส่วน กับวัสดุปลูก 4 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนบรรจุลงในภาชนะเพาะกล้า
4. การผสมน้ำพ่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 100-200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นในแปลงกล้า, โคนต้นพืช และพ่นทางใบ(ควรเลือกพ่นช่วงเย็นถึงค่ำและงดใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราด้วยครับ และเน้นไปที่การพ่นป้องกันการเกิดโรคจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากกว่า)

เผยแพร่ ได้ https://www.facebook.com/thaidoanews  ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *