คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการปลูกอ้อย

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในการปลูกอ้อย
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใช้ปุ๋ยตรงตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตรงตามความต้องการของพืช และให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน
.
https://drive.google.com/file/d/12G6pQlBnizlZ7ZzAOIZKtiUa_LjmpfUW/view?fbclid=IwAR1Fpf356s8xEpYnDdiWkpiks-EtJfLOd2laDeLM_sPDPUqVyH-CwHHRmhgLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *