คำแนะนำการดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติภัยแล้ง

คำแนะนำการดูแลรักษาต้นไม้ผลให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติภัยแล้ง
.
ในสถานการณ์ภัยแล้ง ชาวสวนผลไม้จำเป็นต้องจัดการสวนของตนเองให้ต้นไม้อยู่รอด ผ่านพ้นช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ไปให้ได้ เพราะต้นไม้ผลใช้เวลานานหลายปีกว่าจะออกดอกติดผล
.
กรมวิชาการเกษตร จึงมีคำแนะนำในการจัดการสวนไม้ผลในยามขาดแคลนน้ำ…ดังนี้
.
1.ตัดแต่งกิ่งหรือรูดปลิดใบบางส่วนออก เพื่อลดการคายน้ำของใบ
2.กรณีที่จำเป็นอาจต้องพิจารณาตัดผลผลิตบางส่วนทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตของต้นไม้ไว้ก่อน
3.เปลี่ยนช่วงเวลาการให้น้ำเป็นช่วงเย็นหรือกลางคืน เพื่อลดการระเหยของน้ำจากแดดที่ร้อนจัดในตอนกลางวัน
4.ใช้ตาข่ายพรางแสงให้แก่ต้นไม้ เพื่อลดความเข้มของแสงแดด
5.ฉีดพ่นน้ำสะอาดทางใบให้แก่พืชในช่วงเวลาตอนเย็นหรือกลางคืน เพื่อเพิ่มความสดชื่นแก่ต้นไม้
6.ให้น้ำแก่พืชครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อรักษาสภาพต้นไม่ให้เหี่ยวเฉา
7.ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายคลุมบริเวณใต้ทรงพุ่ม เพื่อรักษาความชื้นของดิน

#ภัยแล้ง #ไม้ผล #ดูแลรักษา #สวนไม้ผล #ตัดแต่งกิ่ง #ให้น้ำ #ตาข่ายพรางแสง #วัสดุคลุมใต้ทรงพุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *