เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์

“เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ในวงบ่อซีเมนต์” จากศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพิจิตร
.
เทคนิคนี้เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีเนื้อที่น้อยดินปลูกพืชอื่น ๆ ไม่เหมาะสม และผู้ที่สนใจด้านการเกษตร สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ดี โดยเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มะนาวจะมีราคาสูงทุกปี ประมาณผลละ 2-7 บาท
.
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถบังคับให้ออกดอก ออกผล ตามวัน เวลา ที่เราต้องการได้ ผลผลิตประมาณ 150-750 ผลต่อต้น ขึ้นอยู่กับพันธุ์ อายุต้นและการปฏิบัติดูแลรักษา
.
ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *