การปลูก กรีนโอ๊ค ผักสลัดยอดนิยม

ผักสลัดกรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce) เป็นผักตระกูลผักสลัด มีลักษณะเป็นผักใบหยักสีเขียวอ่อน รูปทรงสวยเป็นพุ่ม รสชาติหวานกรอบคล้ายผักกาดหอม ช่วงอายุที่เหมาะสำหรับนำมารับประทาน 40-45 วัน นิยมทานสดเพราะมีคุณค่าทางสารอาหาร ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด บำรุงสายตา บำรุงเส้นผม บำรุงประสาทและกล้ามเนื้อ โดยปกติจะนิยมนำมาทำเป็นอาหารคู่กับ เรดโอ๊ค หรือ ผักสลัดชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1. เมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊ค

2. กล่องพลาสติกที่มีฝาปิด (สำหรับการเพาะแบบควบแน่น)

3. กล่องหรือถ้วยพลาสติกที่มีฝาปิดขนาดไม่ต้องใหญ่มาก (สำหรับเตรียมเมล็ดในการปลูก)

4. น้ำ

5. ปูนขาว

6. ปุ๋ยคอก

7. ดิน

8. กระถางปลูก

ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดสำหรับปลูก

1. นำเมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊คใส่ลงไปในกล่องหรือถ้วยพลาสติกที่มีฝาปิด (สำหรับเตรียมเมล็ดในการปลูก)

2. เติมน้ำอุณหภูมิห้องลงไปในกล่องที่ใส่เมล็ดพันธุ์กรีนโอ๊คไว้ (เติมน้ำพอประมาณ) จากนั้นปิดฝากล่อง แล้วเขย่าให้เมล็ดพันธ์กระจายตัวออกจากกัน หรือเขย่าให้เมล็ดพันธ์เปียกน้ำนั่นเอง

3. แช่เมล็ดพันธ์กรีนโอ๊คไว้ในกล่องประมาณ 6 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเพาะต้นกล้า

1. เมื่อแช่เมล็ดพันธ์กรีนโอ๊คไว้ครบ 6 ชั่วโมงแล้ว ให้เปิดฝากล่องออก แล้วเทน้ำออกโดยเหลือน้ำไว้เพียงเล็กน้อย

2. นำพีทมอส*ใส่ลงไปในกล่องที่แช่เมล็ดพันธ์ไว้ ใส่ลงไปเพียงเล็กน้อยแล้วใช้ไม้คนให้เข้ากัน (ใส่พีทมอสเพื่อไม่ให้เมล็ดพันธุ์ที่เปียกจับตัวกันเป็นก้อน เวลาเทลงกล่องเพาะ)

3. นำพีทมอสใส่ลงไปในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด (สำหรับการเพาะแบบควบแน่น) จากนั้นนำเมล็ดพันธ์กรีนโอ๊คที่เราเตรียมไว้ในข้อ 2 เทาใส่ลงไปในกล่องเพาะ แล้วเกลี่ยให้ทั่วๆ โดยไม่ต้องกลบเม็ดพันธ์

4. รดน้ำให้ชุ่ม แต่อย่าให้น้ำขังนอง

5. ปิดผากล่อง แล้วนำไปตั้งไว้มนที่ร่ม ทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน เมล็ดจะงอกออกมา หากไม่ได้ปลูกเยอะ ไม่ต้องย้ายต้นกล้าลงถาดเพาะกล้าก็ได้

6. เปิดฝากล่องเพาะต้นกล้าทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน ก็จะได้ต้นกล้าที่พร้อมสำหรับการนำลงกระถางแล้ว

เทคนิคการปลูก กรีนโอ๊ค ผักสลัดยอดนิยม

ขั้นตอนการย้ายต้นกล้าลงกระถาง

1. ผสมดินสำหรับการปลูก โดยใช้ปูนขาวประมาณ 1 ถ้วย และปุ๋ยคอกประมาณ 1 กระสอบ คลุกเคล้ากับดินที่เราจะปลูกให้เข้ากัน

อัตราส่วนการผสมดิน : ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

2. ตักดินใส่กระถางปลูก ไม่ต้องเต็มมาก แล้วนำต้นกล้าที่เพาะไว้ลงดินได้เลย (1 กระถาง ต่อ ต้นกล้า 1 ต้น)

3. หลังจากนำต้นกล้าลงดินปลูกได้ 10 วัน ให้ทำการพรวนดินและใส่ปุ๋ย รอบที่ 1 และนับไปอีก 7 – 10 วัน ให้ใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 (การใส่ปุ๋ยระวังอย่าให้โดนยอดอ่อน)

4. เมื่อครบ 45 วัน เราจะได้กรีนโอ๊ค ที่พร้อมสำหรับการรับประทานโดยในช่วง 45 วัน จะเป็นช่วงที่รสชาติของกรีนโอ๊คจะดีที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *